За училището

До всички родители и ученици !
 
Всички са длъжни да носят защитна маска, когато се намират в закрити или на открити обществени места. Такова нареждане даде здравният министър Кирил Ананиев днес. Заповедта е № РД-01-168 от днес.Това от днес!
Обръщам се към вас, моля, спазвайте противоепидемиологичните мерки. Забраната за спортни площадки е абсолютна, моля не се събирайте на откритата спортна площадка на училището. Знаете каква е санкцията за нарушаване на заповедта! Ако не знаете -
5000 лв. Всички нарушители ще бъдат санкционирани. Родители, моля , контролирайте движението на децата си! Бъдете отговорни и останете вкъщи! И от утре - с маски!
 

Уважаеми родители,

с цел подобряване на работата в електронна среда с Вашите деца ръководството на ОУ "Никола Йонков Вапцаров" очаква Вашите отзиви, коментари, насоки, препоръки, проблеми при работа с платформата MS Team към целия колектив на училището. Не се колебайте да изразите мнение, да напишете коментар, препоръка, забележка, похвала и други относно обучението в електронна среда с Вашите деца. Ние ще направим всичко възможно да подобрим работата в електронна среда, за да бъде то интересно, забавно и увлекателно за вашите деца без да ги претоварваме. Затова изпращайте Вашите отзиви и коментари на електронната поща на училището на следния адрес:  planinitza@abv.bg или на сайта на училището.

 

 

БЛАГОДАРИМ ВИ РОДИТЕЛИ!

 

Уважаеми родители, през последните седмици се наложи да тестваме цялата ни образователна система.

Всички наши педагогически методики, знания и умения бяха поставени на изпитание. За всички нас – това беше за първи път. И за учителите и за децата и за родителите!

В тази безпрецедентна ситуация, ние учителите превъзмогнахме себе си и системата-но Вие родителите ни се доверихте.Ние научихме нови методи и приложихме иновативни похвати - но Вие ни подкрепихте . Всеки ден тествахме себе си - но Вие ни окуражавахте!

Развиха се нови форми на опознаване, на общуване, на близост. Сега повече от всякога всички ние си дадохме сметка, какво значи "заедно" и колко страшни могат да бъдат самотата и изолацията.

Вие повярвахте в нас, доверихте ни се, учихте заедно с нас и осигурихте възможността децата ви да усвояват учебното съдържание , да придобиват нови знания и умения. Да са пълноценни ,последователни, дисциплинирани и уверени в утрешния ден!

 

ПОКЛОН ПРЕД ВАС РОДИТЕЛИ!

Благодарим Ви, че ПРЕОТКРИХТЕ децата си, себе си, семейството, дома ,трапезата, игрите, усмивките, любимите филми, роднините, природата, семейния хумор, съседите, кварталните магазинчета, забранените паркове.....и живота, който имахме преди!

Години наред мечтаехме връзката учител-ученик-родител да сработи в една посока и да постигнем триединство ,взаимно разбиране и взаимопомощ. И ето сега-благодарение на солидарността на обществото ни, благодарение на общите ни притеснения и световна заплаха, се обединихме! Вие давате надежда на децата си, давате им дом и сигурност, давате им смисъл на жертвата да са изолирани и най-важното: успявате да съхраните българското семейство!

 

ЗАЕДНО ЩЕ УСПЕЕМ!

 

 

 
 

Уважаеми родители и ученици,

 

от 12.02.2020г. се въвежда строг филтър на пропусквателния режим в училище, свързан с противоепидемичните мерки срещу вирус COVID-19.

За тази цел се ограничава достъпът на външни лица в сградата на училището. 

Умоляваме родителите да следят непрестанно здравословното състояние на децат си и при необходимост да потърсят незабавно контакт с личния лекар. Ще се измерва температурата на всеки  ученик и  при установяване на температура над нормата ще бъдът върнати за лечение. В училище са осигурени дезинфектанти за повърхности и подови настилки, сапуни и препарати на спиртна основа и са завишени нивата на санитарен контрол.

Нека бъдем отговорни към здравето на децата си, към собственото си здраве и това на околните!

 

Благодаря за разбирането!

 

Седмично разписание - график на часовете от 16.03.2020 г. до 29.03.2020 г.

 

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2019 / 2020 ГОДИНА
 
 

 

 
ДОБРЕ ДОШЛИ!

В основно училище „Никола Йонков Вапцаров“. В момента в училището се обучават 68 ученици . Общият брой паралелки в дневна форма са 6. Общият брой щатен персонал е 14, от които 12 са  педагогически и 2 непедагогически.

Да възпитаваш – трудно!

Да откриваш пътя на познанието – отговорно!

Да реализираш ефективен учебно възпитателен процес – безценно!

 

Педагогически

1.Пламен Георгиев Енчев -  директор

2.Атанаска Петрова Аптулова – зам.директор по УД

3.Лютвие Ахмедова Ахмедова – старши учител в ПГ

4.Ремзие Хамзова – старши учител вЦДО в начален етап

5.Хатче Сейдахмед Али – старши учител в начален етап

6.Фатме Азис Кемал -  учител в начален етап

7.Кадрие Рамадан Хюсеин – старши учител в прогимназиален етап

8.Кямиле Ахмед Мехмедали – старши учител в прогимназиален етап

9.Фатме Муса Алиосман – старши учител в прогимназиален етап

10.Мийрем Хюсеин Мехмед – старши учител в прогимназиален етап

11.Фатме Мехмед Хюсеинова – старши учител ЦДО в прогимназиален етап

12.Емине Руфи Хамид– учител в ЦДО - начален етап

Непедагогичес

1.Хабибе Ахмед Адем – счетоводител

2.Фатме Мехмед Хюсеинова – касиер/домакин

3.Фатме Ахмед Саръхасан – чистач

4,Али Мехмед Ахмед - работник поддръжка

История

Началото на светското образование в село Планиница датира от 1937 година с откриването на основно училище „ Назъм Хикмет”.Обучението се провежда в специална сграда с 2 стаи в двора на джамията.

На 15.10.1964г. училището се премества в сегашната си сграда. Променя се и името на училището. Негов патрон става Никола Йонков Вапцаров. Първоначално е съществувала само основната  сграда, в която са разположени 8 класни стаи на два етажа, една учителска стая и дирекция. Заедно с нея е построена и спомагателна сграда с две помещения, от които едното е училищна работилница, а другото – занималня на ПДГ.Тази налична база в последствие се оказала недостатъчна и през 1985 година към училището е направена пристройка с две учебни стаи. В края на 2004 / 2005г.по проект бе построена пристройка  към училището с четири класни стаи, санитарни възли, които са разположени на два етажа. Направи се ремонт на старата сграда и бе създадена топла връзка между двете сгради.Същата година се обзаведе и компютърен кабинет, които разполага с 10 компютъра, 3 лаптопа и 2 мултимедии.Училището разполага и със столова, където на учениците се поднася топъл обяд.

Понастоящем нашите ученици се обучават в уютни, топли и добре обзаведени класни стаи, с богата материална база.

Патрон на училището

Никола Йонков Вапцаров

vapcarov

Никола Йонков Вапцаров, поетът на морето и машините, е роден под най-високия връх на Пирин в гр.Банско през 1909 година. Баща му Йонко Вапцаров на младини, през 1903 и 1912г., заедно с поета Пейо Яворов, участва в борбата за свобода на още поробения по това време македонски край. Майката Елена, културна и образована жена, възпитава децата си в любов към труда, знанието и родината. От нея бъдещият поет е наследил интереса към литературата.

Ученическите години на Вапцаров протичат в трагичните бедни дни след Първата световна война. От 1924г. до 1926г. учи в Разложката гимназия. Увлечението му по литературата вече е сериозно и в ученическия вестник „Борба“ излиза първото му напечатано стихотворение „Към светли идеали“. Мечтае да завърши пълния курс на гимназията и да следва литература, но по настояване на властния си баща през есента на 1926г. постъпва в Морското машинно училище във Варна, което завършва през 1932г. От суровия казармен режим там търси спасение в любимите книги. Участва в рецитали и театрални постановки, започва да пише системно стихотворения и да ги печата в тогавашните младежки издания. Морското училище събужда у възторжения поклонник на Пирин планина и друга страст – към морето и машините.

След завършване на училището Вапцаров работи като огняр и по–късно като машинен техник във фабриката „Българска горска индустрия“ в с. Кочериново. Участва в театрална трупа и се бори за интересите на работниците. През 1934 година сключва брак с Бойка Вапцарова и след като е уволнен от фабриката, се премества със семейството си в София през 1936 година.

Занизват се тежки месеци на безработица. През юли умира седеммесечният му син Йонко. Работи в мелницата на братя Богарчеви по 12 часа на ден като техник, но често и като огняр. През октомври същата година постъпва на работа в БДЖ като локомотивен огняр. От ноември 1938 година е назначен като техник в Държавния екарисаж. Въпреки тежката работа, му остава време за срещи с писатели, художници и журналисти, за литературно творчество. В годините 1938-1939 са написани някои от най-хубавите му творби. През януари 1940г. успява да издаде единствената си стихосбирка „Моторни песни“.

Веднага след 22 юни 1941г. – нападението на фашистка Германия – БКП мобилизира силите си за въоръжена борба. Вапцаров приема да участва в нелегална дейност като помощник на Цвятко Радойнов във Военната комисия на ЦК на БКП. Работата му там е изключително рискована – закупуване на оръжие и взривни материали, осигуряване квартири за нелегални и скривалища за боеприпаси и др.

На 4 март 1942 г. домът му в София е обискиран и поетът е арестуван. Срещу него е повдигнато обвинение по чл.3 и чл. 16 от ЗЗД. На 23 юли същата година в тунела – стрелбище на Школата за запасни офицери в София заедно с други комунисти Никола Вапцаров посреща куршумите на палачите. През 1952 г. поетът получава посмъртно почетната премия на мира.

Вапцаров изпя песни, които не могат да се забравят. Поет, по-близък до нас, живите – днес и утре – с любовта си към човека от Вапцаров нямаме. Никой не е казал по-ясни и по-съдържателни слова за предназначението на човека в живота:

За него – Живота –
направил бих всичко…

Никой не е изпял по-силни песни за човешката вяра :

„че утре ще бъде
животът по-хубав , животът по-мъдър“.

Tags

The list of tags is empty.

За връзка

ou-vapcarov naskapet69@abv.bg