ПОКАНА

         Уважаеми родители,
     В периода от 18.03.2024г.  до   22.03.2024г. ще се проведе
 "Седмица на отворени врати" в
Основно училище"Никола Йонков Вапцаров",село Планиница.
      Всеки ,който желае, може да заповяда!
 

 

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2023 / 2024 ГОДИНА
 
 15.09 е най-вълнуващият ден за българското училище. Първият учебен ден е много специален празник за всеки един от нас, защото е символ на почитта на българина към знанието и образованието.
И тази есен училищните врати се отварят празнично, за да посрещнат малките и големите ученици, учителите и всички, които изпращат с благопожелание за добро начало своите деца е внуци.
Днес навсякъде училищните дворове са изпълнени с радостни и щастливи ученици, учители и родители.
Най-вълнуващ е празникът за първокласниците.. Те прекрачват прага на училището и поемат по един дълъг път, водещ към знание и наука, към нови хоризонти, към задължения и отговорности.
Да бъдем учители ,това е голямо богатство и огромна отговорност. На нас е предоставена невероятната възможност да бъдем творци, откриватели, имащи прекрасната способност да изградим основата на знанието, на любознателността, на творчеството, на логиката, да показваме пътя към красотата, към щастието и любовта, да откриваме талантливите, да подаваме ръка на тези, които се нуждаят, за да подготвим всяко едно дете  за най-строгия учител -живота и за най-мъдрия учител -книгата. 
Нека любовта на учениците бъде най-ценното признание за отговорния ни труд!
Благодарим за доверието на всички Вас родители, които сте ни поверили най-скъпото си -своите деца. Вдъхвайте им увереност и ги убеждавайте, че със своя труд и упоритост ще станат знаещи, можещи и успели хора!
На добър час през новата учебна 2023/2024година.
 
Отбелязване на "Седмицата на четенето" в ОУ"Никола Йонков Вапцаров",село Планиница
"Междучасие с книга в ръка"
Оформени кътове с книги донесени от учениците
 

 

Седмокласниците подредиха в постери любими цитати от литературни произведения на наши и чужди автори"Книгите ,които ни събират и разделят"
ДОБРЕ ДОШЛИ!

В основно училище „Никола Йонков Вапцаров“. В момента в училището се обучават 51 ученици . Общият брой паралелки в дневна форма са 5. Общият брой щатен персонал е 13, от които 10 са  педагогически и 2,5 непедагогически.

Да възпитаваш – трудно!

Да откриваш пътя на познанието – отговорно!

Да реализираш ефективен учебно възпитателен процес – безценно!

 

Педагогически

1.Хатче Сейдахмед Али -  директор

2.Лютвие Ахмедова Ахмедова – старши учител в начален етап

3.Ремзие Хамзова – старши учител в начален етап

4.Фатме Азис Кемал - старши   учител в ГЦОУД начален етап

5.Кадрие Рамадан Хюсеин – старши учител в прогимназиален етап

6.Кямиле Ахмед Мехмедали – старши учител в прогимназиален етап

7.Мийрем Хюсеин Мехмед – старши учител в прогимназиален етап

8.Фатме Мехмед Хюсеинова – старши учител в ГЦОУД 

9.Емине Руфи Хамид– учител в прогимназиален етап

10.Шермие Ахмед Ахмед-старши учител в прогимназиален етап

Непедагогически

1.Хабибе Ахмед Адем – счетоводител

2.Фатме Мехмед Хюсеинова – касиер/домакин

3.Фатме Ахмед Саръхасан – чистач

4,Али Мехмед Ахмед - работник поддръжка

История

Началото на светското образование в село Планиница датира от 1937 година с откриването на основно училище „ Назъм Хикмет”.Обучението се провежда в специална сграда с 2 стаи в двора на джамията.

На 15.10.1964г. училището се премества в сегашната си сграда. Променя се и името на училището. Негов патрон става Никола Йонков Вапцаров. Първоначално е съществувала само основната  сграда, в която са разположени 8 класни стаи на два етажа, една учителска стая и дирекция. Заедно с нея е построена и спомагателна сграда с две помещения, от които едното е училищна работилница, а другото – занималня на ПДГ.Тази налична база в последствие се оказала недостатъчна и през 1985 година към училището е направена пристройка с две учебни стаи. В края на 2004 / 2005г.по проект бе построена пристройка  към училището с четири класни стаи, санитарни възли, които са разположени на два етажа. Направи се ремонт на старата сграда и бе създадена топла връзка между двете сгради.Същата година се обзаведе и компютърен кабинет, които разполага с 10 компютъра, 3 лаптопа и 2 мултимедии.Училището разполага и със столова, където на учениците се поднася топъл обяд.

Понастоящем нашите ученици се обучават в уютни, топли и добре обзаведени класни стаи, с богата материална база.

Патрон на училището

Никола Йонков Вапцаров

vapcarov

Никола Йонков Вапцаров, поетът на морето и машините, е роден под най-високия връх на Пирин в гр.Банско през 1909 година. Баща му Йонко Вапцаров на младини, през 1903 и 1912г., заедно с поета Пейо Яворов, участва в борбата за свобода на още поробения по това време македонски край. Майката Елена, културна и образована жена, възпитава децата си в любов към труда, знанието и родината. От нея бъдещият поет е наследил интереса към литературата.

Ученическите години на Вапцаров протичат в трагичните бедни дни след Първата световна война. От 1924г. до 1926г. учи в Разложката гимназия. Увлечението му по литературата вече е сериозно и в ученическия вестник „Борба“ излиза първото му напечатано стихотворение „Към светли идеали“. Мечтае да завърши пълния курс на гимназията и да следва литература, но по настояване на властния си баща през есента на 1926г. постъпва в Морското машинно училище във Варна, което завършва през 1932г. От суровия казармен режим там търси спасение в любимите книги. Участва в рецитали и театрални постановки, започва да пише системно стихотворения и да ги печата в тогавашните младежки издания. Морското училище събужда у възторжения поклонник на Пирин планина и друга страст – към морето и машините.

След завършване на училището Вапцаров работи като огняр и по–късно като машинен техник във фабриката „Българска горска индустрия“ в с. Кочериново. Участва в театрална трупа и се бори за интересите на работниците. През 1934 година сключва брак с Бойка Вапцарова и след като е уволнен от фабриката, се премества със семейството си в София през 1936 година.

Занизват се тежки месеци на безработица. През юли умира седеммесечният му син Йонко. Работи в мелницата на братя Богарчеви по 12 часа на ден като техник, но често и като огняр. През октомври същата година постъпва на работа в БДЖ като локомотивен огняр. От ноември 1938 година е назначен като техник в Държавния екарисаж. Въпреки тежката работа, му остава време за срещи с писатели, художници и журналисти, за литературно творчество. В годините 1938-1939 са написани някои от най-хубавите му творби. През януари 1940г. успява да издаде единствената си стихосбирка „Моторни песни“.

Веднага след 22 юни 1941г. – нападението на фашистка Германия – БКП мобилизира силите си за въоръжена борба. Вапцаров приема да участва в нелегална дейност като помощник на Цвятко Радойнов във Военната комисия на ЦК на БКП. Работата му там е изключително рискована – закупуване на оръжие и взривни материали, осигуряване квартири за нелегални и скривалища за боеприпаси и др.

На 4 март 1942 г. домът му в София е обискиран и поетът е арестуван. Срещу него е повдигнато обвинение по чл.3 и чл. 16 от ЗЗД. На 23 юли същата година в тунела – стрелбище на Школата за запасни офицери в София заедно с други комунисти Никола Вапцаров посреща куршумите на палачите. През 1952 г. поетът получава посмъртно почетната премия на мира.

Вапцаров изпя песни, които не могат да се забравят. Поет, по-близък до нас, живите – днес и утре – с любовта си към човека от Вапцаров нямаме. Никой не е казал по-ясни и по-съдържателни слова за предназначението на човека в живота:

За него – Живота –
направил бих всичко…

Никой не е изпял по-силни песни за човешката вяра :

„че утре ще бъде
животът по-хубав , животът по-мъдър“.

 

 

Tags

The list of tags is empty.

За връзка

ou-vapcarov naskapet69@abv.bg