ГРАФИЦИ

Информация за доставчиците на безплатни закуски, храна за училищния стол, училищен плод и училищно мляко на учениците от ОУ " Никола Йонков Вапцаров", с.Планиница, общ.Руен, обл.Бургас:
1.Училищно мляко и обяд -"  Хитекс " ЕООД гр.Айтос;
2. Плод и закуски - " Десий " ЕООД гр.Айтос.
 
 
 
1.zap1804_grafik-uchebno-vreme - График учебно време - уч.2021/ 2022 г.
2.Дневен режим -Дневен режим
3.Scan2020-Консултиране на родители и ученици и водене на ЗУД
4.Scan2020-График консултации в ЦДО- първи учебен срок
5.Scan2020-График консултации по учебни предмети - първи учебен срок

7.Държавна агенция закрила на детето

9.ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА ДЕЦА

10.Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предпримемат при инцидент на насилие

11.Превенция на насието и агресията- добри практики 

За връзка

ou-vapcarov naskapet69@abv.bg